Nuôi tôm siêu thâm canh

Nuôi tôm siêu thâm canh (intensive aquaculture) là một mô hình nuôi tôm sạch và hiệu quả mà có thể được cải thiện thông qua việc áp dụng công nghệ.


• Sử dụng hệ thống quản lý thông minh:
• Giám sát trực tuyến: Sử dụng cảm biến để giám sát các yếu tố quan trọng như chất lượng nước (nồng độ oxy hóa, pH, nhiệt độ) và sức kháng của tôm. Dữ liệu này có thể được theo dõi từ xa thông qua ứng dụng di động hoặc trang web, giúp người nuôi tôm theo dõi và kiểm soát môi trường ao nuôi một cách hiệu quả.
• Hệ thống thông báo tự động: Cài đặt hệ thống thông báo tự động để cảnh báo người nuôi tôm về các tình huống khẩn cấp hoặc biến đổi trong môi trường ao nuôi. Điều này giúp phản ứng nhanh chóng và ngăn ngừa tình trạng khẩn cấp.
• Tự động hóa quá trình cung cấp thức ăn:
• Hệ thống cung cấp thức ăn tự động: Sử dụng máy móc và hệ thống tự động hóa để cung cấp thức ăn dựa trên lịch trình và nhu cầu của tôm. Điều này giúp tiết kiệm thức ăn, giảm lãng phí, và đảm bảo tôm luôn có đủ thức ăn để phát triển tốt.
• Sử dụng thức ăn thông minh:
• Thức ăn cái tiến: Sử dụng thức ăn có chất lượng cao và được tối ưu hóa dựa trên yếu tố dinh dưỡng để cung cấp cho tôm. Thức ăn thông minh có thể được chế tạo để đáp ứng nhu cầu cụ thể của tôm ở từng giai đoạn phát triển.
• Ứng dụng công nghệ sinh học:
• Sử dụng vi sinh vật có lợi: Áp dụng vi sinh vật có lợi để cải thiện sức kháng của tôm và kiểm soát môi trường ao nuôi. Vi sinh vật có lợi có thể giúp duy trì môi trường ao nuôi ổn định và giảm nguy cơ bệnh tật.


• Áp dụng hệ thống nước tái sử dụng:
• Hệ thống xử lý nước tái sử dụng: Sử dụng hệ thống xử lý nước thải và tái sử dụng nước để giảm nguồn nước tiêu thụ và tạo ra môi trường ao nuôi ổn định.


• Giám sát từ xa và quản lý dựa trên dữ liệu:
• Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu: Phát triển các hệ thống dựa trên trí tuệ nhân tạo để dự đoán và quản lý tốt hơn các yếu tố như thời tiết, nhu cầu thức ăn, và tình trạng tôm dựa trên dữ liệu thu thập.
Áp dụng công nghệ trong nuôi tôm siêu thâm canh giúp tối ưu hóa hiệu suất sản xuất, giảm lãng phí tài nguyên, và đảm bảo sự bền vững của ngành nuôi tôm. Tại AGS farm, áp dụng nuôi tôm siêu thâm canh đạt được 60-120 Tấn/ha với 6-8 vụ/năm, tôm nuôi bằng thảo dược zero kháng sinh, khoẻ mạnh và sức sống mạnh mẽ hơn.